Go for Gold Sportprijs Limburg 2017

GENOMINEERDEN

Genomineerden voor de Go for Gold Sportprijs Limburg 2017

HET STEMMEN IS GESLOTEN!

Welkom op de website van de Go for Gold Sportprijs Limburg!

Dit jaar worden de beste Limburgse sporters van 2017 wederom onderscheiden met de Provinciale Sportprijs Limburg tijdens de Go for Gold Sportprijs Limburg bijeenkomst.

De genomineerden zijn reeds door de vakjury bepaald. Door je stem in de publieksjury te laten horen, kan jij meebepalen wie de uiteindelijke winnaars zijn.

De winnaars worden op maandagavond 18 december 2017 bekend gemaakt bij de uitreiking die in het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade zal plaatsvinden.

Op deze site vind je alle informatie over de prestaties van de genomineerden het afgelopen jaar. Succes met stemmen!

 

 


Sport Award

Ook werd in 2017 weer de ‘Sport Award’ uitgereikt. Dit jaar ging deze oeuvreprijs naar Huub Stevens. De ‘Sport Award’ is een prijs die wordt uitgereikt aan een Limburgse sportpersoonlijkheid als erkenning voor het totale ‘sportoeuvre’.


Go for Gold Sportgala 2017

SPELREGELS

Reglementen Provinciale Sportprijs Limburg 2017

Prijzen en onderscheidingen
De Provinciale Sportprijs Limburg kent de navolgende prijzen en onderscheidingen:

Sportman van het jaar van de provincie Limburg
Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste sportman.

Sportvrouw van het jaar van de provincie Limburg
Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste sportvrouw.

Sporter met een beperking van het jaar van de provincie Limburg
Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste sporter met een beperking

Sportploeg van het jaar van de provincie Limburg
Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste sportploeg.

Sporttalent van het jaar van de provincie Limburg
Deze prijs wordt uitgereikt aan het beste talent.

Sport Award
Deze prijs wordt uitgereikt aan een Limburgse sportpersoonlijkheid als erkenning voor het totale ‘sportoeuvre’ dan wel levenswerk als actief sporter, trainer, official en/of kaderlid. Genomineerden zijn geboren Limburgers dan wel personen die gedurende de carrière langdurig in Limburg gewoond, gesport hebben of anders actief zijn geweest. Allen hebben een grote bijdrage geleverd om Limburg als sportprovincie op de kaart te zetten.

De verkiezingsprocedure
Op 26 november 2017 worden de genomineerden in de verschillende categorieën bekend gemaakt. Dit zijn:

Sportman
Sportvrouw
Sporter met een beperking
Sporttalent
Sportploeg

In alle categorieën zijn er 3 genomineerden benoemd.

Uitslag vakjury
De vakjury zal de keuze direct doorgeven aan juryvoorzitter John Diederen:

 • Sportman
 • Sportvrouw
 • Sporter met een beperking
 • Sporttalent
 • Sportploeg

Zoals eerder vermeld zal de keuze voor de Sport Award van het jaar door de vakjury bepaald worden.

Jurering
Publieksjury
Het publiek kan van 26 november t/m 9 december 2017 via de website www.sportprijslimburg.nl een keuze maken voor een winnaar uit de 5 categorieën, te weten:

Sportman
Sportvrouw
Sporter met een beperking
Sporttalent
Sportploeg

Via de website www.sportprijslimburg.nl kan men één stem per bezoeker uitbrengen. De stemlijst wordt na sluiting volledig gecontroleerd. De juryvoorzitter houdt toezicht op de procedure.

Technische eindbeoordeling
Op 9 december 2017 sluit de stemprocedure.

De stemverhouding is:
Publiek – Vakjury = 1 : 1 bij de reguliere stemming. Blijkt echter dat genomineerden gelijk eindigen dan zal er gekeken worden naar de individuele stemming van de juryleden en aan de hand hiervan een winnaar bepaald worden.

Sportman, Sportvrouw, Sporter met een beperking, Sporttalent en Sportploeg

Elk vakjurylid kiest de nummer 1 t/m 3

Nummer 1 krijgt 3 punten 
Nummer 2 krijgt 2 punten
Nummer 3 krijgt 1 punt

Totaal maximaal 21 punten te verdienen door de volledige jury (7 personen)

De winnaar krijgt 3 punten 
De nummer twee krijgt 2 punten 
De nummer drie krijgt 1 punt

Het publiek kiest uitsluitend een winnaar aan de hand van de binnengekomen stemmen.

De winnaar krijgt 3 punten 
De nummer twee krijgt 2 punten 
De nummer drie krijgt 1 punt

Bij gelijke stand zal de persoon winnen met de meeste 1e plaatsen bij de jury. 
Is hierbij ook een gelijke stand wordt gekeken naar de meeste 2e plaatsen bij de jury.

 

Nominatievoorwaarden en criteria voor de verkiezing van sportman, sportvrouw, sporter met een beperking en sporttalent:

 • De residentie mag geen belemmering zijn voor de genomineerden.
 • De genomineerde moet van oorsprong Limburger zijn en/of gedurende een periode van minimaal 5 jaar in Limburg wonen of gewoond hebben.
 • De genomineerde moet tot de top van zijn discipline behoren. De indeling van NOC*NSF (1 t/m 5b >) wordt meegenomen in de beoordeling. De categorie weegt mee in de beoordeling, waarbij de sporten onder 1 het zwaarst tellen
 • De genomineerde dient een tak van sport te beoefenen die onder auspiciën van een door NOC*NSF erkende sportbond of sportorganisatie valt.
 • De publicitaire aandacht en publieke belangstelling van de tak van sport wordt meegewogen.
 • De mate waarin de genomineerde een ambassadeursrol voor Limburg vervult speelt een belangrijke rol. 
 • Een prestatie van een sporter die boven zichzelf uitgestegen is kan doorslaggevend zijn.
 • Deelname of winst van de volgende evenementen in volgorde van belangrijkheid: Olympische spelen, WK, EK en NK.
 • Deelname aan de navolgende competities en of wedstrijden in volgorde van belangrijkheid: Mondiaal, Europees, Nationaal en Provinciaal.
 • De jury behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van bovenstaande voorwaarden en criteria.Samenstelling van de vakjury
 
De vakjury bestaat uit 8 personen .

Voorzitter 
Notaris John Diederen fungeert als onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht.

Leden 
Mediagroep Limburg 
L1 TV & Radio 
Huis voor de Sport Limburg 
Topsport Limburg 
Oud-topsporter, Sharon Walraven
Oud-topcoach, Sef Vergoossen
Oud-topsporter, Jan Krekels

Taken en bevoegdheden vakjury 
Notaris John Diederen is voorzitter bij het overleg zonder stemrecht en verzorgt de notariële acte met de uitslag. Huis voor de Sport heeft stemrecht en verzorgt de organisatie en secretariaat van de jury Overige leden hebben stemrecht.