Go for Gold Sportprijs Limburg 2019

GENOMINEERDEN

Genomineerden voor de Go for Gold Sportprijs Limburg 2019

HET STEMMEN IS GESLOTEN!

Welkom op de website van de Go for Gold Sportprijs Limburg!

Dit jaar worden de beste Limburgse sporters van 2019 wederom onderscheiden met de Provinciale Sportprijs Limburg tijdens de Go for Gold Sportprijs Limburg bijeenkomst.

De genomineerden zijn reeds door de vakjury bepaald. Door je stem in de publieksjury te laten horen, kan jij meebepalen wie de uiteindelijke winnaars zijn.

De winnaars worden op maandagavond 16 december 2019 bekend gemaakt bij de uitreiking die in theater De Maaspoort te Venlo zal plaatsvinden.

Op deze site vind je alle informatie over de prestaties van de genomineerden het afgelopen jaar. Succes met stemmen!

 

 


Sport Award

Ook werd in 2019 weer de ‘Sport Award’ uitgereikt. Dit jaar ging deze oeuvreprijs naar Ad Wijnands. De ‘Sport Award’ is een prijs die wordt uitgereikt aan een Limburgse sportpersoonlijkheid als erkenning voor het totale ‘sportoeuvre’.


Go for Gold Sportprijs Limburg

DISCLAIMER

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Sportprijs Limburg geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site. 

Auteursrechten
Alle rechten op namen, beelden en logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Sportprijs Limburg. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Sportprijs Limburg hecht aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Sportprijs Limburg behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.